Guss-Beschlag

Modell 1121 AD

Bestaterbedarf Rehmes
Sarg Modell "1121 AD"
Eiche, altdeutsch, Guss-Beschlag, altnickel, Palmenornament

Modell 1121 AD

Modell 1121

Bestaterbedarf Rehmes
Sarg Modell "1121"
Eiche, hell rustikal, Guss-Beschlag, galvanisch

Modell 1121

Modell 1120

Bestaterbedarf Rehmes
Sarg Modell "1120"
Eiche, hell rustikal, Guss-Beschlag, Zinn

Modell 1120

Modell 1120 AD

Bestaterbedarf Rehmes
Sarg Modell "1120 AD"
Eiche, altdeutsch, Guss-Beschlag, altnickel

Modell 1120 AD

Modell 620 AD

Sarg Modell "620 AD"
Eiche altdeutsch, Guss-Beschlag, galvanisch

Modell 620 AD

Modell 285

Sarg Modell "285"
Eiche rustikal, Guss-Beschlag, galvanisch, mit Deckelringen

Modell 285

Modell 285 a.d.

Sarg Modell "285 a.d."
Eiche altdeutsch, Guss-Beschlag mit Deckelringen

Modell 285 a.d.
Inhalt abgleichen